T: Подредено, като всичко е наредено A: Able, пълен контрол B: По-добро, с по-висок стандарт
 
TAB е интернет компания, която е под ръководството на Haier Group и има пълна индустриална верига от марки, научноизследователска и развойна дейност, производство и продажби. Вдъхновени от минималистичния начин на живот в Северна Европа, продуктите TAB са проектирани с достъпен лукс, елегантен и естествен стил за младите хора да създадат интелигентен дом.
 
T: Подредено, като всичко е наредено A: Способен, пълен контрол B: По-добро: има по-висок стандарт
Подобрете живота си по организиран начин.